Úvod  

Oddělení Centrální laboratoře a podpora výzkumu bylo začleněno do struktury Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) počátkem roku 2013, jako součást Technologického centra UP. Úkolem Centrálních laboratoří je poskytování servisních služeb výzkumným týmům CRH a zajišťování smluvního výzkumu v oblasti chemické analýzy. Laboratoře jsou vybaveny zejména chromatografickými přístroji pro plynovou a kapalinovou chromatografii s několika různými detektory, jež umožňují kvalitativní i kvantitativní analýzu širokého spektra organických molekul. Výzkumný tým Centrálních laboratoří se věnuje studiu přírodních látek izolovaných z rostlin a bakterií. Dalším předmětem zájmu jsou rostlinné hormony cytokininy a strigolaktony. Jsou vyvíjeny metody chemické analýzy těchto látek, pozornost je věnována rovněž jejich syntéze, chemickým a biochemickým přeměnám, případně výskytu a interakcím s dalšími skupinami fytohormonů.