Úvod  

Výzkumná skupina fytochemie byla začleněna do struktury Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) počátkem roku 2013. Laboratoře výzkumné skupiny jsou vybaveny zejména chromatografickými přístroji pro plynovou a kapalinovou chromatografii s několika různými detektory, jež umožňují kvalitativní i kvantitativní analýzu širokého spektra organických molekul. Výzkumný tým se věnuje studiu látek primárního a sekundárního metabolismu rostlin a hodnocení kvality rostlinných produktů. Dalším předmětem zájmu jsou rostlinné hormony cytokininy a strigolaktony. Jsou vyvíjeny metody chemické analýzy těchto látek, pozornost je věnována rovněž jejich syntéze, chemickým a biochemickým přeměnám, případně výskytu a interakcím s dalšími skupinami fytohormonů.